Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Torpedoes (WoWS)

Přejít na: navigace, hledání

Torpéda

Základy torpéd.

Přehled

Torpéda jsou vynikající zbraní na střední a krátkou vzdálenost proti velkým nebo neopatrným lodím, které se jim těžko vyhýbají. Tyto samohybné vodní střely se pomalu nabíjejí a pomalu pohybují, ale způsobují ničivé škody. Obvykle jsou vypouštěny torpédoborci nebo torpédovými bombardéry z letadlových lodí, ale určité množství křižníků také nese torpéda jako sekundární výzbroj a dokonce i některé bitevní lodě. Může být obtížné, aby vaše torpéda zasáhla svůj cíl pokaždé, protože jim trvá více času dosáhnout svého cíle než střelám z děl a je mnohem snadnější se jim vyhnout, pokud jsou objeveny.

Na rozdíl od střelby z děl, vypouštění torpéd nezvyšuje oblast detekce okolo lodě. To z nich dělá dobré zbraně pro stealth hru.

Zaměřování torpéd vypouštěných z lodě

Pokud jsou vybrány torpéda (výchozí klávesa 3), budou zobrazeny spouštěcí oblouky torpédových odpalovačů. Oblouk bude zelený, pokud je příslušný odpalovač nabitý, nebo žlutý, pokud se ještě nabijí. Přesahující oblouky jsou zobrazeny čárkovaně. Vnitřní okraj oblouku označuje minimální vzdálenost odjištění torpéd. Pokud se neobjeví žádný oblouk při výběru torpéda, torpédové odpalovače byly dočasně nebo trvale vyřazeny.

Zvýraznění ukazuje aktuální směr a rozptyl odpalovače. Požadovaný směr zaměření ukazuje červená čára. Otáčení torpédových odpalovačů je obecně poměrně rychlé, ale i tak to chvíli trvá.

Pokud je zaměřena nepřátelská loď, bílý kužel ukazuje úhel, se kterým torpédový rozptyl zasáhne do středu nepřátelské lodi, za předpokladu, že tato loď udrží svou aktuální rychlost a směr. Toto poskytuje užitečný záměrný bod.

Stisknutím tlačítka pro výběr torpéd, když jsou již torpéda vybrána, se přepíná mezi širokým a úzkým rozptylem. Obecně platí, že úzký rozptyl je užitečnější při útoku na konkrétní loď. Křižníky britského královského námořnictva mají místo možnosti volby mezi úzkým a širokým rozptylem možnost odpalovat torpéda jednotlivě a ne všechna najednou.

Umístění torpédových odpalovačů

Existují zhruba tři možnosti umístění torpédových odpalovačů:

 • Boční: Nejběžnější konfigurace, tyto odpalovací zařízení mohou vypouštět torpéda pouze na jednu stranu lodi, s různou velikostí oblouku --- některé odpalovače mohou vypouštět torpéda téměř přímo směrem dopředu nebo přímo směru dozadu (Admiral Graf Spee), některé mohou střílet pouze v mírném bočním oblouku (většina křižníků), některé pouze do zadní části bočního oblouku (japonské křižníky úrovně 6 a výše) a některé pouze ve velmi úzkém bočním oblouku (Mutsu). Lodě této konfigurace mají většinou více odpalovačů, ačkoli mohou střílet pouze polovinou odpalovačů v jednom směru najednou.
 • Centrální: Na většině torpédoborců mohou tyto odpalovací zařízení vypouštět torpéda na obě strany lodi, obvykle s dobrými oblouky. To jim dává větší flexibilitu, než bočně umístěné odpalovače, ačkoliv může trvat několik důležitých vteřin otočení z jedné strany na druhou. Několik lodí (Mahan, Udaloi) má kombinaci bočně a centrálně umístěných odpalovačů, které jim umožní vystřelit velkou salvu torpéd na jedné straně a téměř zároveň menší salvu na druhé.
 • Přední: Nachází se na německých torpédoborcích nízké úrovně. Tyto odpalovače mohou vystřelit v úzkém oblouku přímo dopředu.

Nabíjení

Poté, co torpédový odpalovač vypustil svoje torpéda, musí se nabít, než může vypustit další torpéda. Obecně platí, že čím více torpéd v odpalovači, tím déle trvá, než se znovu nabijí, ačkoliv i zde jsou některé rozdíly.

Když křižník britského královského námořnictva vypustí jen jedno torpédo, odpalovač se nezačne automaticky znovu nabíjet do doby, dokud nejsou vypuštěna všechna torpéda. V tomto případě může být proces opětovného nabití spuštěn dříve zvolením torpéd a stisknutím tlačítka pro nabíjení (výchozí klávesa F).

Ve hře existuje několik různých způsobů, jak urychlit nabíjení torpéd:

 • Expert na torpédovou výzbroj: Tato velitelská dovednost třetí úrovně snižuje čas nabíjení torpéd o 10%.
 • Úprava torpédometů 3 (-15% doby nabíjení / +50% nebezpečí vyřazení torpédometů.): Toto vylepšení je k dispozici lodím třídy IX a výše a zkracuje dobu dobíjení torpéd o 15%.
 • Nával adrenalinu: S ubývajícím zdravím lodi se zrychluje nabíjení všech zbraní.
 • Posilovač dobíjení torpéd (Po použití je výrazně zkrácen čas nabíjení torpéd.): Tento spotřební doplněk je k dispozici u některých japonských torpédoborců a snižuje dobu dobíjení torpédových odpalovačů na 30 nebo 5 sekund.

Objevení torpéd

Letadla a lodě dokáží objevit torpéda na stanovenou vzdálenost dle typu torpéda.

Spotřební doplněk Hydroakusticý vyhledávač (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě a torpéda ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)) dočasně zvyšuje dosah, v němž může loď detekovat torpéda.

Všimněte si, že pokud je loď spatřena a je i v dosahu spotu torpéd, jsou tato torpéda odhalena ihned při vypuštění. Jakmile je torpédo jednou odhaleno, zůstává odhaleno po zbytek jeho pohybu.

Reakční čas torpéd

Torpédový reakční čas, tj. čas, jak dlouho trvá torpédu překonání jeho "vzdálenosti nutné k jeho objevení", tento čas lze vypočítat vůči stacionárnímu cíli. Z toho plyne, že posun směrem k torpédu zkracuje reakční dobu, zatímco pohyb směrem od torpéda zvýší reakční dobu. Vzdálenost nutná k objevení torpéda je zobrazena, když myší přejedete nad nadpisem Torpédová výzbroj v přístavu ve specifikacích lodě. Pro výpočet reakční doby musí být oblast odhalení torpéd vydělena rychlostí torpéda. Protože rychlost torpéda je zobrazena v uzlech, hodnota musí být převedena na metry za vteřinu. Protože ale jednotky "ve hře" neodpovídají přímo "reálným" jednotkám, musí se použít jedinečný "konverzní faktor" pro přepočet rychlosti torpéd v uzlech na metry za sekundu.

Po značném počtu testů provedených mnoha uživateli byl vytvořen konverzní faktor 2.6 s relativně velkou přesností. Všimněte si, že číslo 2.6 převádí uzly na kilometry za sekundu, než na metry za sekundu. Aby vzorec (bez hodnot) pracoval správně, musíme to vzít v úvahu násobením výsledku hodnotou 1000. Vzorec je tedy:

Drange / (Vtorp * 2.6) * 1000 = Treaction

Alternativně lze použít jako konverzní hodnotu číslo 0.0026 bez nutnosti násobení výsledku hodnotou 1000:

Drange / (Vtorp * .0026) = Treaction

Pro představu, reakční doba japonských Type F3 torpéd, které se používají od lodi Yugumo, bude:

1.9km / (76 uzlů * 2.6) ≈ 9.6 vteřin

Reakční doba pro příchozí japonské Type 93 torpédo — které se nachází na základní lodi Shimakaze — bude:

2.5km / (62 uzlů * 2.6) ≈ 15.5 vteřin

Poznámka: výše uvedené údaje byly vypočteny s údaji z Aktualizace 0.5.7.

Statistika torpéd vypouštených z lodi

Hlubinná torpéda

Karta se statistikami pro hlubinná torpéda. Všimněte si oddílu "zasažitelné lodě", který označuje, jaké lodě mohou být těmito torpédy zasaženy.
Hlubinná torpéda jsou speciálním druhem torpéd, který se nachází pouze na Pan-Asijských torpédoborcích. To, co je činí tak výjimečnými, je jejich jedinečná vlastnost pro odhalení. Při průměrné hodnotě odhalení 0,5 km jsou hlubinná torpéda mnohem hůře odhalitelná než běžná torpéda. Nicméně cenou za tuto výhodu je, že nejsou schopny zasáhnout a poškodit jakékoliv torpédoborce kteréhokoli národa.


Existuje celá řada způsobů, jak pomoci kapitánům vyhnout se útoku hlubinných torpéd:

Stojí za zmínku, že na torpédoborcích hlubinná torpéda nespustí torpédový poplach, ani na uživatelském rozhraní UI neukazují směrový ukazatel odkud torpéda připlouvají, jako je tomu u normálních torpéd. Kromě toho hlubinná torpéda jednoduše prochází pod trupem torpédoborce a neškodně pokračují dále v cestě. To může vést k zajímavé strategii posílání hlubinných torpéd pod trupy spojeneckých torpédoborců.
Nahoře: Co se zobrazuje při zamíření hlubinných torpéd na torpédoborec. Vlevo dole: Ikona hlubinných torpéd, která mohou zasáhnout hráčovu loď. Pravá dolní část: ikona hlubinných torpéd při proplutí okolo torpédoborce.

Zásah torpédem

Jakmile torpédo zasáhne loď, ostrov nebo dopluje na hranici svého dosahu, je zničeno. Pokud narazí na loď, dojde k jejímu poškození a může způsobit zaplavování, pokud má čas na odjištění.

Odjištění torpéd

Torpéda mají minimální vzdálenost pro odjištění. Pokud torpédo zasáhne cíl předtím, než dosáhne minimální vzdálenosti pro odjištění, neexploduje a nepoškodí cílovou loď. Jakmile je torpédo odjištěno, bude explodovat vždy, když narazí na loď. Poznámka, nevybuchlá nebo odražená torpéda nejsou plánována pro hru.

Poškození

 1. Torpédo zasáhne příď / záď -- udělí zhruba 0.9x pevně dané poškození torpéda, nezávisle na typu lodi.
 2. Torpédo zasáhne citadelu s torpédovou ochranou (např. proti-torpédová ochrana, proti-torpédový pás) -- snížení poškození, určené koeficientem hodnoty Redukce poškození pro jednotlivé lodě. Tato hodnota je k dispozici v rozbalovací nabídce Přežití u statistik lodi v přístavu. Ne všechny lodě mají ochranu proti torpédům. Torpédová ochrana rovněž snižuje možnost vzniku zaplavení.
 3. Torpédo zasáhlo střední část torpédoborce -- snížené poškození (multiplikátor 0,9x na dané poškození torpéda, od aktualizace 0.4.1).

Změna (patch 0.7.11) mechaniky poškození pomocí torpéd, uděleného zcela zničené části lodi. Když nyní torpédo zasáhne loď do jakékoliv takové části, tak udělí garantované poškození ve výši 10 % z maximálního poškození, jež může udělit. To zabrání situacím, kdy torpédoborec utrpěl několik zásahů torpédy a zůstal na hladině jen proto, že zasažená část už nemohla ztratit žádné HP.

Zaplavení

Hlavní článek: Zaplavení

Když torpédo zasáhne cíl má šanci způsobit zaplavení. Základní poškození zaplavení je 0.667% základních bodů výdrže cílové lodě za vteřinu po dobu 90 vteřin, ačkoliv i toto může být ovlivněno různými faktory. Obecně je velmi těžké přežít zaplavení bez jakékoliv pomoci (např. opravářská četa nebo havarijní tým), zvláště pokud cíl již obdržel předchozí poškození, takže pokud způsobíte zaplavení někomu, kdo má havarijní tým na cooldownu (znovunabití), zaplavení bude mít za následek velmi vysoké množství bodů poškození a existuje větší šance, že by cíl mohl být zničen.

Na rozdíl od požárů, zaplavení se může vyskytovat na lodi pouze na jednom místě. Další zaplavení způsobí jen reset časovače.

Šance na zaplavení se liší v závislosti na velikosti torpéd, stejně jako na neveřejném pravděpodobnostním koeficientu zaplavení, který snižuje pravděpodobnost zaplavení na základě jednotlivých lodí. Například japonské torpédo 610mm typ 93 Mod 3 má zaručenou šanci způsobit zaplavení s šancí 406%. Na druhou stranu, typ 91 Mod 1a z japonských torpédových bombardérů má 63% pravděpodobnost na zaplavení. Nicméně je třeba si všimnout, že i tyto vysoké šance na zaplavení nemusí způsobit záplavu okamžitě (u japonských torpédech vypouštěných ze vzduchu, nemusí vůbec způsobit zaplavení). Je to proto, že všechny lodě mají pravděpodobnostní koeficient založený na jejich torpédové ochraně, která snižuje pravděpodobnost zaplavení. Typicky torpédoborce mají nejnižší koeficient 1.00, zatímco bitevní lodě mají mnohem nižší koeficienty.

Útočné taktiky

Poškozování spojenců

Torpéda jsou číslem jedna při působení poškození ve vlastních řadách. Buďte si vždy vědomi svých spojenců jak před, tak i za svým cílem. Pokud máte pochybnosti, nestřílejte. Dokonce i když vaše torpéda netrefí vaše spojence, mohou být rozptýlením, stejně jako omezováním jejich možností manévrování. Pokud nic jiného, tak když vaše torpédo zasáhne spojence, nemůže už zasáhnout nepřítele! Zpravidla se vyhýbejte vypouštění torpéd za spojenci. Pokud by se to přesto stalo, rychlé varování "torpéda" v chatu může pomoci předejít katastrofě. I když je všeobecně přijímané, že loď, která vypouští torpéda, nese odpovědnost za případnou palbu do vlastních řad, je zapotřebí i opatrná plavba. Například se nedoporučuje náhle měnit směr pohybu lodi směrem ke spojeneckému torpédoborci ukrytému v kouřové cloně.

Opravářská četa

Pokud můžete, pokuste se nepřítele nalákat, aby použil jeho Opravářská četa k uhašení ohně před tím, než ho trefíte torpédy. Potom by neměl být schopen okamžitě opravit zaplavení způsobené vaším torpédem,což povede ke způsobení většího poškození. Stejně tak, pokud trefíte nepřítele torpédem a způsobíte zaplavení, bude nepřítel nucen použít Opravářskou četu - a poté bude vhodný čas pro jeho zapálení nebo způsobení dalšího zaplavení!

Neviditelné torpédování

Některé lodě, obzvláště torpédoborce, mají větší dosah torpéd než je jejich vzdálenost pro odhalení. To jim dovoluje vypálit torpéda na cíl, aniž by byly detekováni svým cílem, a to jí dělá poměrně bezpečnou metodou pro vypouštění torpéd. Ve skutečnosti je toto standardní operační postup pro většinu japonských torpédoborců. Tato taktika však má své slabiny:

 • Loď, která vypouší torpéda, může být odhalena jinou lodí, než je loď cílová.
 • Čím je čas na zásah cílové lodě torpédy delší, tím více se snižuje pravděpodobnost zásahu této lodi:
 • Cíl má více času na vyhnutí se torpédům.
 • Existuje zde více možností na odhalení torpéd jinými nepřátelskými loděmi nebo letadly.
 • Torpéda budou mít širší rozptyl, což nepříteli umožní proplout mezi nimi.
 • Pokud se cíl pohyboval při vypuštění torpéd směrem pryč, torpéda nemusí mít dostatečný dosah na zásah nepřítele - torpéda musí mít nejen dostatečný dosah na zásah lodě při vypuštění ale i dosah na vzdálenost, kterou loď stihne urazit, než ji torpéda zasáhnou.

Dokonce i lodě s mírně kratším dosahem torpéd, než je jejich vzdálenost na odhalení, mohou provádět neviditelné torpédování za správných okolností: i když je nepřátelská loď mimo dosah v okamžiku, kdy jsou torpéda vypuštěna, mohou i přesto narazit do torpéda, pokud se loď blíží. Nicméně to obecně povede k menší šanci na zásah, protože jedou k torpédům příďovým profilem.

Kouřová clona

Generátor kouřové clony je další možností, jak vypouštět torpéda bez odhalení. Zatímco lodě, které střílejí v kouřové cloně z děl, mohou být vysledovány podle stopovek, zpoždění a nižší viditelnost torpéd ztěžují přesně určit umístění lodi odpalující torpéda z kouřové clony.

Mějte však na paměti, že kouřová clona pracuje oběma směry. kouřová clona je atraktivním cílem některých nepřátelských torpédoborců a jejich torpéd, protože loď zaparkovaná v oblaku kouře bude mít potíže včas se vyhýbat. Dokonce i když se cíl vyhýbá torpédům, může být přinucen opustit kouřovou clonu. Také kouř nebude blokovat Hydroakustický vyhledávač nebo Přehledový radar. Hráči se často odvracejí od kouřové clony, aby minimalizovali škody, které utrpí ze zdroje, na který nemohou vystřelit.

Přepadení zpoza ostrova

Další možností je skrýt se za ostrovem, dokud se nepřiblíží nepřátelská loď a pak na ni zaútočit na krátkou vzdálenost. To je často nejlepší způsob, jak zajistit velké množství torpédových zásahů - prvek překvapení a krátký dosah znemožňuje nepříteli vyhnout se torpédům nebo vás potopit, než vypustíte torpéda. Dokonce i bitevní loď vyšší úrovně s plnými body výdrže může být takto během několika vteřin potopena.

Hlavním problémem je příprava útoku zpoza ostrova --- je to spíše o příležitosti a štěstí, než cokoli jiného. V počátku hry je často příliš mnoho lodí, které chtějí nepozorovaně připravit přepadení. Odhadněte, kde se asi mohou nacházet nepřátelské lodě, zejména osamělé lodě, a všímejte si ostrovů, okolo kterých budou proplouvat. Pokud se dostanete za jeden z těchto ostrovů jako první, můžete se pokusit nepřítele přepadnout ze zálohy.

Berte na vědomí, že stejně jako u kouřové clony, nebudou ani ostrovy blokovat Hydroakustický vyhledávač nebo Ship:Consumables#P.C5.99ehledov.C3.BD_radar. Navíc letadla mohou vidět přes ostrovy. Lodě se navzájem automaticky detekují na vzdálenost 2 km (3 km s vylepšením Úprava systému zachycení cílů 1) bez ohledu na ostrovy nebo jiné faktory. A samozřejmě vás mohou odhalit i jiné lodě. Pokud má nepřítel některé tyto informace, mohou se vyhnout vašemu přepadení nebo připravit protiútok. Na druhou stranu, pokud máte tyto informace vy, mohou vám pomoci v přepadu ze zálohy.

Pokud se nepřátelská loď pohybuje rychle a/nebo máte pomalá torpéda, můžete být schopni vypustit torpéda ještě předtím, než na vás má nepřítel dohled (LPD). To je bezpečnější než tradiční útok zpoza rohu, ale zpoždění dělá tento typ útoku méně spolehlivý.

Čelní útok

V některých případech může být nutné zaútočit na cíl, aniž byste měli výhodu neviditelného torpédování nebo útoku ze zálohy. Zde se jeví jako nejlepší čelní útok, protože při útoku zezadu torpéda nemusí mít dostatečný dosah a je velmi snadné se jim vyhnout díky výslednému poměru rychlostí lodě a torpéd. Navíc pokud někoho pronásledujete, trvá často příliš dlouho, než se dostanete na dosah torpéd.

Nicméně v situaci, kdy budete útočit přímo čelně, je to extrémně riskantní. Pravděpodobně se stanete hlavním cílem pro všechny nejbližší nepřátele a z této krátké vzdálenosti je podstatně větší šance vás trefit.

Různé tipy:

 • Dostaňte se k nepříteli co nejblíže, než vás odhalí. Nestřílejte z děl, pokud nejste odhaleni a zvažte střelbu na jiný cíl, pokud si vás váš hlavní cíl ještě nevšiml.
 • Je dobré mít číselnou výhodu. Spojenci mohou zaměstnat cíl na několik klíčových vteřin, zatímco se přibližujete a odradit cíl od otočení a útěku ze strachu z vystavení zranitelného boku. Bohužel, pokud je vaše situace tak zoufalá, že i čelní útok je dobrý nápad, nejspíše jste v číselné nevýhodě.
 • Pohybujte se ze směru na který cíl nemá otočená děla. A opět, spojenecká podpora může být užitečná.
 • Nevypalte torpéda příliš brzy. Je nešťastné pokud vás během útoku potopí, poškodí nebo zničí vaše odpalovače torpéd před tím než můžete vypustit torpéda, ale na druhou stranu, vypouštět torpéda z příliš velké vzdálenosti a dát vašemu cíli šanci vyhnout se, také není úplně nejlepší. Pokud máte možnost počkat, vypusťte torpéda až při proplouvání těsně kolem nepřítele, ale myslete na dostatečnou vzdálenost pro odjištění vašich torpéd.
 • Pokud máte pocit, že vás potopí dříve, než úspěšně zaútočíte, zvažte naražení svojí lodí do cíle. Buďte si však vědomi toho, že cíl se může pokusit narazit do vás, pokud je v nevýhodě!
 • Pokud máte torpédové odpalovače namontované na obou stranách vaší lodi a první průjezd nedokáže potopit váš cíl, zvažte otočení na druhou stranu pro útok zbylými torpédomety než se pokoušet na cíl útočit děly.
 • Riziko se zvětšuje, pokud má váš cíl také torpéda. Pokud váš cíl ví, co dělají a jak s nimi zacházet, je pravděpodobné, že souboj skončí s oběma loděmi potopenými, takže se ujistěte, že jste ochotni riskovat i tento výsledek dříve, než zaútočíte na jinou loď s torpédy. Často je lepší počkat až nepřítel vypustí svoje torpéda, kterým se vyhnete a až poté na něj zaútočit:
* Vypouštěním torpéd později a na kratší vzdálenost, bude pro vašeho soupeře těžší vyhnout se torpédům, než naopak.
* Pokud váš soupeř vypustí torpéda dříve a nedokáže vás potopit, můžete se přesunout do lepší pozice pro odpálení torpéd s mnohem menším rizikem.
* Jako bonus, dokonce i když vás potopí hned potom co torpéda vypustíte, máte dobrou šanci získat úspěch "Je to jen škrábnutí" a odměnu v podobě signálních vlajek Indie Bravo Terrathree (snižuje náklady po bitvě).

Zaměření torpéd

Zdáse-li, že váš cíl nezmění svůj aktuální kurz (např. aby se vyhnul ukazování boků vašim spojencům nebo co nejrychleji dosáhl cílové oblasti), je soustředěn na palbu, nebo prostě není příliš dobrý a že bude jednoduše pokračovat ve směru a rychlosti kterým pluje, můžete přímo zaměřit podle ukazatele u torpéd.

Ujistěte se, že jste vybrali správný cíl (výchozí klávesa X, chcete-li měnit cíle), než provedete vyhodnocení dráhy cíle podle ukazatele. Je-li nepřítel seskupen, může být také dobré překontrolovat ukazatele podle více cílů---Pokud je více ukazatelů blízko u sebe, můžete být schopni ohrozit více nepřátel jedinou torpédovou salvou.

Je-li k vám cíl otočen bokem a pluje plnou rychlostí, jediné, co by mohl udělat, aby se změnil směr vůči vašemu ukazateli, je zpomalit a/nebo se otočit vlevo nebo vpravo, což v obojím případě znamená, že se posune za váš ukazatel v době, kdy se tam dostanou vaše torpéda. Obě dvě možnosti jsou také častou odpovědí po odhalení vašich torpéd. V tomto případě je dobré vypustit torpéda kousek před tento ukazatel tak, aby do nich nepřítel i při změně kurzu narazil.

Podobně, pokud váš cíl zrychluje nebo se otáčí bokem, může skončit před ukazatelem, i když je to méně obvyklé než předchozí situace.

Někdy není použití ukazatele vůbec potřeba:

 • Pokud předvídáte, že nepřítel brzy projede přes nějaké zúžení, možná budete chtít vyslat torpéda přes toto zúžení bez ohledu na aktuální pozici ukazatele, nebo dokonce jestliže není žádný nepřítel odhalen a nemáte k dispozici ukazatel pro zaměření torpéd.
 • Pokud je cíl v kouřové cloně a nepřítele nevidíte, můžete vypálit torpéda směrem odkud je vidět střelba.

Ukazatel zaměření torpéd může být také dobrým způsobem měření rychlosti, směru a zrychlení nepřítele pro účely přesnější střelby z děl.

Potlačení oblasti

Poškození není jediným důvodem k použití torpéd. Mohou být také použity, aby se nepřátelé vyhnuli určité oblasti nebo ji rovnou opustili, což může být užitečné, když se vy nebo vaši spojenci snažíte uniknout, dostat se do pozice pro střelbu do boku nepřátel a tak dále. Pokud nic jiného, mohou sloužit jako rozptýlení, kdy se jim váš soupeř snaží vyhnout.

Obranné taktiky

Před odhalením torpéd

Efektivní obrana před torpédy začíná ještě "před" odhalením torpéd nebo nepřítele, který je může vypustit. Pokud mate tušení že se k vám mohou blížit nějaká torpéda, je dobré často měnit směr a rychlost (známý jako "WSAD hack") i kvůli ztížení odhadnutí vašeho směru pro vypuštění torpéd. Nasměrování přídě nebo zádi směrem k očekávané hrozbě sníží šanci na zásah torpédem.

Pokud sedíte v kouřové cloně, vyhněte se tomu, abyste ukazovali celou boční stranu směrem k pravděpodobným nepřátelským torpédům. Tím bude méně pravděpodobné, že budete zasažen, pokud nepřátelé pošlou torpéda do kouřové clony. Avšak mírné naúhlování může být užitečné pro případné vyhnutí nepřátelským torpédům.

Dokonce i když nejste odhaleni, nejste imunní vůči torpédům. Buďte opatrní při průjezdu do zjevných zúžení, v blízkosti kterých mohou být vyslána náhodná torpéda. Pokud se aktivně nepokoušíte hledat torpéda pomocí obratné lodi nebo hydroakustického vyhledávání, zkuste se vyhnout pohybu mezi spojeneckými loděmi a vašimi nepřáteli, kteří se je mohou snažit torpédovat, protože stále můžete být zasaženi torpédy, která nebyly určeny pro vás.

Obrana proti čelnímu útoku

Pokud se nepřítel pokouší zaútočit na vás čelně a torpédovat vás na krátkou vzdálenost, zvažte tyto tipy:

 • Pokud to můžete udělat bezpečně, otočte se a začněte se stahovat. Je těžké čelně útočit i na pomalou loď, pokud se stahuje pryč, nicméně manévr vás zpozdí od dalších činností . Otočení nemusí být vždy bezpečné; pokud jste příliš blízko, mohli byste být zasaženi torpédy během vašeho otáčení nebo během otočení budete zasažení do boku nepřátelskou dělostřeleckou palbou.
 • Střílejte na útočícího nepřítele. Mohli byste ho potopit ještě před vypuštěním torpéd; poškodit mu nebo zničit torpédové odpalovače, motor čí kormidlo; případně ho vylekáte a vypustí torpéda příliš brzy, což vám umožní vyhnout se jim snadněji.
 • Dejte vědět svým spojencům, aby i oni stříleli na útočícího nepřítele. Určete cíl pro své spojence tím, že při jeho zaměření stisknete výchozí klávesu F3.
 • Většina lodí musí ukázat bok, aby mohla odpálit torpéda. Využijte toho --- a jestliže je to křižník nebo bitevní loď, snažte se střílet na jejich citadelu!
 • Snažte se nepředvídatelně otáčet, zatímco ukazujete příď nebo záď směrem k útočícímu nepříteli, bude pro ně těžší zasáhnout vás. I torpédům vypuštěným z těsné blízkosti se můžete zdárně vyhnout tímto manevrováním!
 • Pokud máte vlastní torpéda, připravte se na jejich použití - podívejte se na utočné taktiky výše.
 • Pokud vše ostatní selže, snažte se do nepřítele narazit. Lepší pro vás, když zemřete společně s nepřítelem, než aby vás nepřítel potopil a přežil.

Když jsou torpéda odhalena

Jakmile jsou torpéda odhalena, tak pokud je to nutné, je čas se jim pokusit vyhnout ("torpedobeat"). Existují tři hlavní možnosti:

 1. Zkuste se otočit tak aby příchozí torpéda proplula okolo vaší lodi. Použijte kormidlo, abyste svou loď otočili směrem od nebo k torpédům a uberte rychlost.
  • Chcete se otočit k nebo pryč od torpéd?? Otočte se směrem, který vám pomůže dosáhnout rovnoběžnosti rychleji, pokud je jednoznačně rychlejší --- například pokud jste již blízko k paralelnímu směru, nebo jste se již odhodlali otočit. V opačném případě je obecně doporučeno obrátit se k torpédům, než od nich pryč --- ačkoli toto zkracuje čas jejich přiblížení, tím se také snižuje doba, než torpéda okolo vás projedou a vy maté volnost pohybu rychleji. Navíc zásah torpédem do záďové části navíc může způsobit poškození kormidla. Nakonec, když míříte vpřed, existuje menší riziko špatného otočení směrem do torpéd.
  • Pokud se otočíte od torpéd, snížením rychlosti zkrátíte dobu, než vás torpéda obeplují.
 2. Pokuste se nechat torpéda proplout až za vaší lodí. Plujte plnou rychlostí šikmo bokem před torpédy a snažte se využít rychlosti, aby torpéda proplula až za vámi, nezastavujte a neotáčejte se víc než je nutné. Toto je často nebezpečnější, protože plujte bokem ke směru odkud přijela torpéda a můžete být vystaveni dělostřelecké palbě z tohoto směru, zvláště pokud plujete v přímém směru pro udržení maximální rychlosti. Nicméně toto může být někdy nutné, pokud váš soupeř vypustil torpéda za vaším směrem pohybu a očekával, že zvolíte výše zmíněnou možnost #1.
 3. Pokuste se proplout mezi torpédy nebo, pokud to není možné, minimalizovat počet zásahů torpédem. To může být velmi riskantní a zároveň pro vás bude obtížné manévrovat, dokud okolo vás torpéda neproplují. Stejně jako u první možnosti, je obecně nejlepší obrátit se k torpédům.

Která možnost je pro vás nejlepší vždy záleží na tom, zda byla torpéda vypuštěna více před nebo za vaši loď a na celkové taktické situaci.

Pokud máte nízkou rychlost:

 • I pokud jsou torpéda "extrémně" daleko nepokoušejte se zpomalit čí přímo couvat. Zpomalení lodí je velmi zdlouhavé a ani modul Úprava pohonu 1 neovlivňuje rychlost zpomalení.
 • Na druhou stranu zrychlení je dobré, zvláště v torpédoborcích, britských křižnících nebo lodích s modulem Úprava pohonu 1.

Obrana před torpédovými bombardéry

 • Pohybujte se v blízkosti spojeneckých lodí, zejména těch, které mají dobré protiletadlové schopnosti (AA). Tím se zvýší šance na sestřelování bombardérů dříve, než se k vám dostanou.
 • Nastavte torpédové bombardéry na svůj prioritní cíl pro protileteckou palbu (výchozí klávesa Ctrl zobrazuje kurzor a pak klikněte na letku bombardérů). To zajistí, že vaše protiletecká obrana upřednostní torpédové bombardéry před jinými, méně nebezpečnými letadly, které mohou být kolem a také může zvýšit poškození proti vybranému cíli. Pokud je ve vašem okolí více letek torpédových bombardérů, přepněte přednostní cíl vždy poté, co váš aktuální cíl vypustil svá torpéda.
 • Pokud máte spotřební doplněk obranná protiletadlová palba a / nebo palubní stíhač, je vhodný čas pro jejich použití před nebo během nepřátelského bombardovacího útoku. Vedle sestřelování dalších letadel bude obranná protiletadlová palba způsobovat "panickou reakci", čímž se zvětší rozptyl vypuštěných torpéd.
 • Pokud jsou torpédové bombardéry daleko a máte velmi dobré AA, můžete se od nich odvrátit. Tím je přimějete, aby trávili více času uvnitř vaší protiletadlové obrany.
 • Velmi rychlé lodě (sovětské torpédoborce) dokážou ujet torpédům vypuštěným ze vzduchu (za předpokladu, že neztratí příliš mnoho rychlosti otáčením --- ale také nezapomeňte, že při pohybu v přímém směru jste více ohrožení vypuštěním torpéd "do kříže" a dělostřeleckou palbou.
 • Snažte se otočit mezi torpéda. To znamená, že se z vás pro torpéda stane menší cíl a váš směr bude těžší předvídat. Navíc máte-li štěstí, bombardéry vypustí torpéda příliš blízko a ta nebudou mít čas na odjištění.
 • Pokud se bombardéry blíží od pobřeží, snažte se plout poblíž k němu, aby byli nuceni vás přeletět a zaútočit z druhé strany, neboť torpéda nefungují, pokud jsou vypuštěny na zem. Na druhou stranu, pokud bombardéry přicházejí z druhého směru proti pobřeží, mohou omezit vaše manévrovací možnosti a šanci se jim vyhnout.

Blízká setkání třetího druhu

 • Záď na mnoha lodích (ne na všech) je vyvýšená nad vodou, takže je možné, aby torpédo prošlo pod zádí, aniž by zasáhlo loď.
 • Nezapomeňte, že kormidlu nějaký čas trvá než se přetočí na druhou stranu a setrvačnost lodi bude mít tendenci způsobovat "driftování" (loď při prudkém zatočení bude mít tendenci se pohybovat bočním směrem po vnější straně oblouku směrem ven). Britské křižníky jsou pro to zvláště "známé". Pokud se snažíte nasměrovat do úzkých mezer mezi torpédy, měli byste se začít rovnat, než se dostanete do mezery.
 • Naprosto proti jakékoliv intuici je, jestliže se torpédo přibližuje přímo proti vám a je šance, že zasáhne vaši záď, teoreticky může být možné vyhnout se mu tím, že záď otočíte proti torpédu tak, že pod ní torpédo podpluje.
 • Pokud jste v bitevní lodi a zásah torpédem je nevyhnutelný, pokuste se být zasažen do středové části lodě --- tak váš torpédový ochranný systém sníží škody a šance na zaplavení. Mějte však na paměti, že torpédové zásahy v středové části se počítají jako poškození citadel, a proto jsou hůře/méně opravitelné spotřebním doplňkem opravářská četa.

Kouřová clona

Jak již bylo zmíněno, kouřová clona má tendenci přitahovat nepřátelská torpéda. Zde je několik rad a tipů, které mají zabránit tomu, aby jste byly zasaženi nepřátelskými torpédy, když jste v kouřové cloně:

 • Neukazujte svoje boky směrem, odkud mohou připlout nepřátelská torpéda, neboť bude větší šance že vás případná torpéda trefí kvůli vaší větší ploše kterou nepřátelům nastavujete a bude težší se vyhnout.
 • Dokonce i s kouřovou clonou mohou být ostrovy a pobřeží okolo vás užitečné, protože omezují směry ze kterých na vás mohou připlout torpéda a k úkrytu před příchozími torpédy.
 • Vypuštění delšího kouřového mraku a pomalý pohyb tam a zpátky v něm, znesnadní předvídání vaší přesné polohy pokud střílíte z děl. Když se ale snažíte aktivně vyhýbat torpédům, mějte na paměti, že přepínání mezi pohybem vpřed a vzad trvá dlouhou dobu. Mějte také na paměti, že při couvání je vaše loď méně pohyblivá.
 • Kouřová clona netrvá věčně a někdy může být nejlepší opustit kouřovou clonu dříve, aby jste se vyhnuli torpédům a jiným hrozbám. Vždy mějte naplánovanou únikovou cestu.